Din kundvagn innehåller 0 st produkter, för totalt 0 kr
Summa varor
0 kr

Försäljningsvillkor

Kontakta Bastubutiken.se om Du har frågor om priser, sortiment, leveranser mm.
kontakt@bastubutiken.se eller per telefon 0290- 76 55 50 eller fax 0290-208 39.
Vi har telefontid vardagar: 09:00-12:00, 14:00-16:00 

Vanliga frågor:

1. Hur betalar jag och hur levereras min beställning?

Följande betalningsalternativ finns:
Fakturaköp för privatpersoner
I samarbete med Svea Ekonomi kan vi erbjuda betalning mot 14 dagars faktura, vilket innebär att betalningen ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från fakturadatum.
Dela upp betalningen
Svea Ekonomi AB erbjuder Dig att, efter godkänd kreditprövning som sker efter Du fyllt i personuppgifterna i Kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal.
Betala med kort
Du registrerar dina kortuppgifter via Svea Ekonomi en säker sida varefter beloppet debiteras ditt kort. Hela transaktionen sker över en krypterad förbindelse och är mycket säker. Så fort beställningen är klar skickar vi dina varor.
Swish
Du betalar din order via Svea. När vi registrerat din betalning skickas varorna till dig.

Leverans
Alla leveranser sker via DHL eller Posten. Den fraktkostnad som visas i kassan kan komma att justeras då DHL debiterar uddaortstillägg eller ö-tillägg.
Leverantör väljs beroende på paketets storlek och leveransort.
Ni får besked om leverans och fraktsedelnummer via e-post när vi utlevererar era varor.


2. Hur reklamerar jag en vara?
Kontakta Bastubutiken.se kundservice.
Skicka e-post till kontakt@bastubutiken.se eller ring 0290- 76 55 50 så hjälper vi Dig.

3. Om problem uppstår.
Skicka e-post till kontakt@bastubutiken.se eller ring 0290- 76 55 50 om Du får något felmeddelande eller om det uppstår något annat problem när Du använder Bastubutiken.se.

Bastubutiken.se fungerar bäst i upplösningen 1024x764 eller högre och vi rekommenderar att Ni använder Internet Explorer 6 eller högre.

Försäljningsvillkor

Gäller från 2023-12-08

Tillämplighet
Bastubutiken.se Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Bastubutiken.se:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av Bastubutiken.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Bastubutiken.se:s hemsida utgör Bastubutiken.se:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Bastubutiken.se:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

Pris och betalning
Priserna på Bastubutiken.se:s hemsida uppdateras i realtid. Frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor och kan visas med eller utan moms. Bastubutiken.se äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Bastubutiken.se och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. Vid uppenbara fel i prissättning har Bastubutiken.se rätt att häva köpet.  För privatpersoner sker försäljning mot betalning via Svea ekonomis betallösningar. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms.

Återtagandeförbehåll
Bastubutiken.se förbehåller sig rätten att ta tillbaka godset till dess hela köpeskillingen är betald till oss eller av oss utsett kredit/finansbolag.

Äganderättsförbehåll
Bastubutiken.se förbehåller sig äganderätten till det sålda godset tills dess att det är fullt betalt till oss eller av oss utsett kredit/finansbolag.

Fakturaköp för privatpersoner
I samarbete med Svea Ekonomi kan vi erbjuda betalning mot 10 dagars faktura. När du väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt personnummer.
Leverans sker till den adress som finns registrerad såsom folkbokföringsadress. Betalningsvillkor är 10 dagar netto.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad från förfallodagen. Vid påminnelse debiterar lagstadgad påminnelseavgift på 50 kr. Vid beställning mot faktura måste beställaren vara minst 18 år

Kreditprövning
Bastubutiken.se förbehåller sig rätten att stoppa leveranser till personer som ej anses vara kreditvärdiga eller som har betalningsanmärkningar.

Dela upp betalningen
Svea Ekonomi AB erbjuder Dig att, efter godkänd kreditprövning som sker efter Du fyllt i personuppgifterna i Kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal.

För att beviljas kontokredit krävs att Du skriver under det avtal Svea skickar till Dig och återsänder detta till Svea inom 8 dagar. Om Du inte gör detta har kontoavtal inte ingåtts och Du ska därför betala hela beloppet på en gång enligt den faktura Svea sänder till Dig under nästa månad. Svea kommer även att påföra ränta på fakturan (enligt gällande prislista) för tiden mellan leveransen och fakturans förfallodatum.

Ett kontoavtal innebär att Du får en kredit som Du kan använda till inköp hos till Svea anknutna leverantörer. För varje tillfälle Du betalar till Svea så kan Du disponera motsvarande kreditutrymme som Du amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller.

Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet.

Kredittiden väljer Du genom att kryssa i det alternativ som passar Dig bäst. Du åtar Dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att Du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val Du gjort. Självklart kan Du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

Om Du vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer - för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden den lägsta månadsbetalningen att höjas. Ju kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill Du ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan Du kontakta Svea på telefon 08 - 7352969 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea, om Du utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera Dig separat för de olika köpen. Självklart slipper Du i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad.

Om Du inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för Din räkning att betala Ditt inköp hos Bastubutiken AB.

Har Du några frågor så kan du ringa 08 - 7352969 för närmare information.
Läs mer om allmänna villkoren på: http://www.sveawebpay.se/?page=delbetala_allmanavillkor

Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga ordrar och beräknas efter vikten på de beställda varorna.

Leverans
Order mottagna före klockan 10.00 innehållande lagerhållna produkter expedieras som regel dagen efter. Bastubutiken.se anlitar DHL eller Posten för leverans. Vid order får kund fraktsedelsnummer med länk till DHL och Posten för egen kontroll av varuleveransen.

Återköp
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Bastubutiken.se återköp under tio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, delar saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för varor vars plombering/försegling brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning.

Vid återköp skall kund ersätta Bastubutiken.se:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Bastubutiken.se eller faktureras separat.

Vid återköp skall kund kontakta Bastubutiken.se:s kundservice på telefon 0290- 76 55 50 , e-post till kontakt@bastubutiken.se eller via Bastubutiken.se:s hemsida på www.bastubutiken.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Bastubutiken.se till handa. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Bastubutiken.se vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av DHL godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Bastubutiken.se i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när Bastubutiken.se mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara i enlighet med ovanstående villkor.
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Bastubutiken.se debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms för att täcka Bastubutiken.se:s transport- och administrationskostnader.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Bastubutiken.se lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte varor där förseglingen/plomberingen brutits. Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta Bastubutiken.se:s kundservice på telefon 0290- 76 55 50 , e-post till kontakt@bastubutiken.se eller via Bastubutiken.se:s hemsida på www.bastubutiken.se och uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet.

Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Bastubutiken.se lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Bastubutiken.se omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Bastubutiken.se rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Bastubutiken.se på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Bastubutiken.se. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vid reklamation skall kund kontakta Bastubutiken.se:s kundservice på telefon 0290- 76 55 50 , via e-post till kontakt@bastubutiken.se eller via Bastubutiken.se:s hemsida på www.bastubutiken.se , och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Bastubutiken.se till handa. Konsument (privatperson) bör använda den av Bastubutiken.se utsända förbetalda fraktsedeln för retur av varan. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av fraktsedel. Vid retur av varan skall returfrakten till Bastubutiken.se vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av DHL/Posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Bastubutiken.se förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till DHL Express/Posten
och till Bastubutiken.se på telefon 0290- 76 55 50 eller e-post kontakt@bastubutiken.se.

Ansvar för fel
I förhållande till näringsidkare
Föreligger fel som Bastubutiken.se ansvarar för, åtar sig Bastubutiken.se att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Bastubutiken.se äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
Bastubutiken.se:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Bastubutiken.se bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Bastubutiken.se kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Bastubutiken.se. Bastubutiken.se har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Bastubutiken.se:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Bastubutiken.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Bastubutiken.se friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server
Denna publikation på servern www.bastubutiken.se , tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Bastubutiken.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Bastubutiken.se friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.
Bastubutiken.se förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

Bastubutiken.se och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål.
Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti.
Bastubutiken.se ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador, någon annan skada eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.
Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Bastubutiken.se därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.bastubutiken.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Bastubutiken.se.
Delar av Bastubutiken.se:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Bastubutiken.se:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Bastubutiken.se.

Länkar till tredje parts webplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Bastubutiken.se och Bastubutiken.se bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Bastubutiken.se tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Bastubutiken.se av aktuell webbplats.

Kontakta oss gärna om du har någon fundering!