Varför blir inte bastun varm? (vedeldad bastuugn)

  • Bastustenarna har inte bytts ut på länge. Med tiden spricker stenarna och kan inte längre ackumulera värme.
  • Stenarna är smutsiga eller kan ligga för tätt, det hindrar luftcirkulationen och uppvärmning av stenarna.
  • Eldningsproblem kan även bero på läckande kanalanslutningar eller läckage från bastuugnens rökhål eller sotlucka.
  • Se till att bastuugnen och rökkanalerna är sotade.
  • Veden kan vara fuktig.
  • Bastuugnen kan ha för liten effekt.