Varför är det dåligt drag i bastun?

  • Bastuugnen har inte använts på länge, skorstenen och bastuugnen är fuktiga.
  • Bastuugnen får inte tillräckligt med luft, det kan vara undertryck i bastun på grund av ventilationen.
  • Bastuugnen ehar inte sotats på länge.
  • Asklådan är stängd eller fylld med aska.
  • rökgångsanslutningen läcker.