Ventilation

Det är ytterst viktigt att luftventilationen är effektiv. Luften i bastun borde växla sex gånger per timme.

Med den klassiska metoden tar du in tilluften under eller alldeles intill aggregatet och frånluftsventilen placerad högt upp på väggen, helst diagonalt över basturummet. Det är vanligt att man använder ett spirorör för att föra tillbaka utluften till det rum man tog in luften ifrån. 

Man kan även använda en metod som innebär att du släpper ut luften lägre ner på väggen, under den övre laven eller tom lägre ner ändå. Denna placering av utluftsventilen innebär att luften blir varmare lägre ner i bastun än vid den "klassiska" metoden. Det kan vara positivt om du eftersträvar en jämnare temperatur i hela rummet. Men om du vill ha en lägre temperatur på den nedre laven, kanske beroende på barnen, då kanske den klassiska metoden passar bättre.

Ovannämnda gäller vid självdragsventilation.

Oavsett vilken metod man väljer ska man eftersträva möjligheten att släppa ut luften till samma utrymme som man tar den ifrån. Att släppa ut den direkt i friska luften ska man undvika, då det kan bli kallras. Men om det inte finns något annat val, för att det exempelvis är en bastustuga. Gör då så här vid bastubad:

Stäng ventilen när du sätter igång aggregatet. När du sedan börjar basta så öppnar du ventilen och när du väl bastar så är det viktigt att kasta vatten på aggregatet lite då och då för att få ett övertryck så att det inte blir ett kallras.

Ovan nämnda gäller vid elaggregat.

Vid vedeldad bastuugn så behöver du inte stänga ventilen.